Logo
DT: 120.00m2
Giá: 1.11 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 3000.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 5.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 122.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 90.00m2
Giá: 690.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 500.00m2
Giá: 6.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 600.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 940.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 120.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 199.00m2
Giá: 9.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 141.00m2
Giá: 1.37 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
nuoc-hoa-cao-cap nhan-kim-cuong