LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Các lĩnh vực nổi bật đó đến từ các lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả xuyên suốt việc xúc tiến mảng môi giới và đầu tư bất động sản của BĐS Đại Phát bao gồm:

  • Cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản.
  • Đầu tư bất động sản.
  • Quảng cáo bất động sản trên đa nền tảng.
  • Xây dựng, sửa chữa nhà ở dân dụng.
  • Thương mại công nghệ điện tử.
  • Hỗ trợ vay vốn có thế chấp tài sản.